baner kmtp 2020

Резултати од 61-от Регионален натпревар на клубови на млади техничари и природници - Скопје 2021

Екологија   Име и презиме Поени Пласман Марија Миленковска 100 1 Мартина Јордановска 87 2 Вероника Ацевска 78 3 Лис…
baner kmtp 2020

61-ви Натпревар на младите техничари и природници Скопје 2021

Организацијата Народна техника на град Скопје, Сојузот на клубови на младите техничари и природници на Македонија и Здружението на…
baner kmtp 2020

Информација за Натпревар на млади техничари и природници Скопје 2020

,
Ве известуваме дека сите активности на Народна техника Скопје како и Натпреварот се одложуваат поради заострените мерки за превенција…
baner kmtp 2020

Натпревар на млади техничари и природници - Скопје 2020

Организацијата СЗТК „НАРОДНА ТЕХНИКА“ - Скопје и Здружението на наставници по Техничко образование во рамките на своите активности,…
kmtp tumbnail rezultati

Неофицијални резултати 60-ти Натпревар на младите техничари и природници

Неофицијални резултати од 60-от натпревар на младите техничари и природници – Скопје  АВТОМАТИКА                                …