СЗТК „НАРОДНА ТЕХНИКА“ – Скопје организира моделарски работилници и курсеви по електроника

  • сообраќајно моделарство
  • воздухопловно моделарство
  • ракетно моделарство
  • бродо моделарство
  • градежништво и архитектура
  • конструкторство
  • роботика и автоматика

modelarski rabotilnici

За подетални информации може да се обратите на телефонските броеви 075 448 401 и 02 306 1234 на фејсбук страната facebook.com/narodnatehnikask или пак на kontakt@ntsk.org.mk

Share

 

Во организација на Сојузот на здруженија за техничка култура „НАРОДНА ТЕХНИКА“ – Скопје, за прв пат се одржа ревијалната изложба на најдобрите трудови од техничките и природните науки кои ги изработиле младите од градот. Изложбата беше завршна активност во рамки на проект поддржан од Град Скопје.
Учесниците на изложбата имаа можност своите трудови да ги презентираат пред претставници на Град Скопје, универзитетски професори, наставници и ученици од повеќе основни и средни училишта. Големиот интерес и успешно завршената активност остава простор оваа изложба да прерасне во традиција.

 

Share

На 05.05.2018 година во 10:00 часот во рамките на 6-тата Седница на Собрание на Здружението на професори по географија на Македонија „ПРОФ. Д-Р ЉУБЕ МИЛЕНКОВСКИ“ – Скопје, ќе се одржи предавање на тема: „Примена на дигиталните алатки во процесот на учење на часовите по географија”, од страна на најпопуларниот професор по географија на Балканот, м-р Дејан Немчиќ. СЗТК „НАРОДНА ТЕХНИКА“ – Скопје во рамки на својата програма за соработка со други здруженија, асоцијации и претставници на граѓанскиот сектор, како и врз основа на потпишаниот договор за соработка, со свои претставници ќе присуствува на предавањето со што уште еднаш ја потврдува својата мисија во остварување на поширок општествен интерес и ќе придонесе во процесот на стручно усовршување и професионалниот развој на своите членови.

Prof. m-r Dejan Nemcik Prof. m-r Dejan Nemcik Prof. m-r Dejan Nemcik

Share
На 20-ти и 21-ви Април 2018 година се одржа „Образовното рандеву“,проект на Младинската Асоцијација на Средни Стручни Училишта во Македонија-МАССУМ.
СЗТК „НАРОДНА ТЕХНИКА“ – Скопје, даде соодветна подршка и учествуваше на оваа манифестација со презентација на трудови од членовите на клубот за техничко воспитување на деца и младинци.
obrazovno-randevuobrazovno-randevu obrazovno-randevu obrazovno-randevu
Share

 

АВТОМАТИКА                                                       

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Киро Петковски 90
2. Љубе Захариев 80

 

 

АГРОТЕХНИКА                                                       

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Мартин Симиќ Манасиевски 95
2. Иво Симоновски 91
3. Давид Митревски 89
4. Леона Јовановска 85
5. Ангела Огњановиќ 83
6. Марко Љушиќ 80
7. Теодора Буцевска 0

 

 

АСТРОНАУТИКА                                                     

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Лука Павичевиќ 100
2. Стефан Савиќ 98
3. Филип Ѓуревски 95
4. Матеа Панчевска 92
4 Тамара Трпеска 92
5. Филип Ѓуревски 0

 

 

 

АСТРОНОМИЈА                                                      

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Никола Сарафинов 95
2. Драган Младеновски 90
3. Бобана Стојановска 85
4. Виктор Белински 80
5. Анастасија Јовановска 75
6. Александар Хаџи – Андов 70
7. Христина Ѓорѓиевска 65
8. Мија Дурдубаковска 60
8 Никола Каевски 60
8 Матеј Стојковски 60
9. Евица Исаевска 0

 

 

БРОДО МОДЕЛАРСТВО                                       

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Никола Стојановиќ 94
2. Никола Пасковски 93
3. Андреј Антов 86
4. Стефан Манев 81
5. Горазд Гајдов 76
6. Александар Димитриевски 74
7. Ивана Арсиќ 73
8. Симон Јанакиев 67

 

 

ВОЗДУХОПЛОВНО МОДЕЛАРСТВО                  

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Петар Неделковски 100
2. Вања Георгиев 78
3. Матеј Сазданоски 76
4. Димитар Стерјовски 73
5. Кристина Стрезоска 71
6. Андреј Оржанов 70
7. Ања Стојановиќ 60
8. Елена Божиновска 53
9. Виктор Костадиновски 0
10. Едис Усеин 0

 

 

ПРИМЕНЕТА ГЕОГРАФИЈА                                   

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Емилија Шегмановиќ 100
2. Мелани Јачовска 95
3. Ана Марија Танеска 90
4. Леонида Костова 85
5. Андреј Тодоровски 80
6. Сара Костовска 75
6 Анет Вртеска 75
6 Мија Ристовска 75
7 Матеа Велковска 70
7 Миа Чичкариќ 70
7 Васка Груевска 70
7 Леонид Петрушевски 70

 

 

ГРАДЕЖНИШТВО И АРХИТЕКТУРА                   

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Ања Ацеска 96
2. Стефани Петковска 92
3. Дарја Дамеска Идриз 91
4. Јована Конеска 88
5. Лука Кадриќ 73
6. Ангела Ѓорѓиевска 65
6 Искра Митевска 65
6 Ангела Петковска 65
6 Албина Јахиу 65
6 Алексеј Атанасовски 65
7. Тамара Ристовска 60
7 Јана Ковачева 60
7 Андреј Илиевски 60
7 Дамјан Саздовски 60
7 Симона Паневска 60
7 Магдалена Севдова 60
8. Теа Стојановска 0
9. Елена Толеска 0

 

 

ЕКОЛОГИЈА                                                             

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Викторија Мазневска 95
2. Бисера Николовска 85
3. Христијан Мијалески 75
4. Елена Петрова 65
5. Сара Аљидеми 55
6. Ана Цветковиќ 50
6 Димитар Јанев 50
7. Мартина Ангеловска 50
8. Ива Спасовска 45
8 Дејан Шаговски 45
9. Анастасија Поповска 40
10. Марија Гашовска 0

 

 

ЕЛЕКТРОНИКА                                                        

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Горјан Стојковски 85
2. Ангел Иванчов 75
3. Илина Димитровска 65
4. Виктор Георгиевски 50
5. Христијан Петрушевски 45
6. Павел Карталов 40
7. Матеј Бунџевски 27
8. Кристијан Димитриевски 15
8 Никола Крстевски 15
9. Виктор Николовски 0
10. Јован Јанковски 0

 

 

КИНО-ВИДЕО ТЕХНИКА                                       

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Леонардо Змајшек 95
2. Иван Илијевски 92
3. Симона Тагаринска 90
4. Оља Ангеловска 80
5. Рефика Меховиќ 0
6. Мариа Митрическа 0

 

 

 

КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА                                   

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Леонид Индов 96
2. Петар Стефковски 90
3. Кристијан Зафировски 88
4. Михаела Соневска 85
5. Илија Пачовски 83
6. Јована Новковска 80
7. Антигона Гаши 76
8. Филип Андреевски 0

 

 

КОНСТРУКТОРСТВО                                              

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Ернес Реџиќ 90
2. Илина Јовановска 85
3. Јована Димитрова 80
4. Магдалена Стојменовска 75
5. Јована Николовска 70
6. Сара Клинчареска 0

 

 

ПРИМЕНЕТА МАТЕМАТИКА                               

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Јована Бончева 100
2. Јован Парлаганов 98
3. Ивана Стојановска 95

 

 

МЕТЕОРОЛОГИЈА                                                  

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Мила Тодорова 100
2. Виктор Нацев 98
3. Ивона Пешевска 96
4. Суејља Саќипи 94
5. Сандра Тодорова 90
6. Анастасија Гаџовска 85
6 Кристина Ристовска 85
7. Ненад Видински 80

 

 

ПРИМЕНЕТА БИОЛОГИЈА                                    

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Едон Реџепи 100
2. Михаела Здравковска 99
3. Бојана Арџелиева 95
4. Јана Ушлиновска 93
5. Андреј Мелоски 90
6. Тадеја Петковиќ 88
7. Марија Филипова 85
8. Ивана Чекаловиќ 70
9. Стефанија Огњановска 68
9 Александра Петковска 68
10. Мартина Ивановска 65
10. Марија Гашоска 65
11. Софија Симовска 0

 

 

ПРИМЕНЕТА ФИЗИКА                                           

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Аника Ралева 95
2. Симона Пигуловиќ 90
3. Даниел Мисиркоски 85
4. Худа Саљихи 80
5. Виктор Стојковски 0

 

 

ПРИМЕНЕТА ХЕМИЈА                                         

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Јусра Ферати 90
2. Марија Славковиќ 85
3. Стефан Ѓорѓиевски 80
4. Андреј Мирчески 70
5. Јована Котевска 65
6. Ангела Пршевска 60

 

 

РАКЕТНО МОДЕЛАРСТВО                                   

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Марија Блажевска 91
2. Ана Бошковска 90
3. Сандра Дукоска 76
4. Бисера Зејнеловиќ 75
5. Матеј Танасковски 50
6. Наумче Алексовски 0
7. Јована Стојковска 0

 

 

РОБОТИКА                                                               

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Мирко Димчовски 100
2. Никола Дробниќ 95
3. Тимон Поповски 90
4. Ина Ѓеоргиева 80
5. Анастасија Брајковска 0
6. Александар Џороски 0

 

 

СООБРАЌАЈНО МОДЕЛАРСТВО                         

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Сања Цветковска 95
1. Штефан Шуман 95
2. Виктор Трпковски 91
3. Божидар Блажевски 90
4. Никола Ташков 80
4. Илчо Божиноски 80
5. Марко Ѓуровски 78
6. Виктор Здравков 75
6. Мартин Дуковски 75
6. Максим Петковски 75
6. Стефан Димитровски 75
7. Даниел Крстевски 74
8. Александар Василевски 73
9. Дамјан Дојчиновски 72
10. Матеј Муцевски 71
11. Дамјан Митревски 70
11. Ивана Саздовска 70
12. Филип Костов 69
13. Лилјана Бошнаковска 68
14. Филип Милевски 66
15. Влајко Билбиловски 52
16. Марија Ушевска 0

 

 

ФОТО ТЕХНИКА                                                      

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Христина Крстевска 98
2. Сара Јагликовска 96
3. Марин Стојановски 90
4. Калин Маловски 89
5. Калин Крајчевски 80
6. Симон Симоновски 77
7. Алексеј Дума 73
8. Ива Миљовска 70
9. Дамјан Божиновски 0
10. Симона Спасеска 0

 

 

РАДИО ТЕХНИКА                                                   

 

Пласман Име и презиме Вкупно
1. Златко Ѓорѓиев 100
2. Елена Стојановска 98
3. Давид Станковски 96
4. Сара Стојковска 94
5. Лука Илиев 92
6. Благоја Китановски 90
7. Фатима Адеми 88
8. Ангела Митковска 86
9. Марко Кралев 84
10. Матеја Симеоновска 82
11. Теа Стојановска 80
12. Никола Јовановски 78
13. Марија Крстевска 0
14. Сара Стојчевска 0
15. Лука Лазаревски 0
16. Тамара Нешевска 0
17. Давид Симоновски 0
18. Стефан Веселиновски 0
19. Ева Ристоска 0
20. Ангела Митковска 0
21. Михаил Заковски 0
22. Леа Симчевски 0

 

Share

59 KMTP

Организацијата СЗТК „НАРОДНА ТЕХНИКА“ на град Скопје, Сојузот на клубови на младите техничари и
природници и Здружението на наставници по Техничко образование во рамките на своите активности, и оваа година по 59-ти пат ја организираат традиционалната манифестација – Натпревар на младите техничари и природници, позната под името „Освојуваме нови знаења”.
Во рамките на оваа манифестација, учениците од основните училишта во градот се натпреваруваат во 23 натпреварувачки дисциплини по природната група предмети, застапени низ редовните активности во училиштата и техничките дисциплини што се изведуваат низ наставните содржини на предметот „Техничко образование” и вон училишните активности кои се реализираат во рамките на Клубовите на младите техничари и природници што делуваат во Основните училишта.
Во натпреварувачките области од техничката и природната група предмети, учениците се натпреваруваат во одбрана на домашен труд изработен во училиштето, а претставува макета, модел или натпреварувачки труд, доколку се работи за природната група предмети и задолжителната задача која се реализира на самиот ден на натпреварот и е еднообразна во натпреварувачката област за сите учесници – натпреварувачи.

59-от Натпревар на младите техничари и природници на Скопје, ќе се одржи на 31 Март 2018 година со почеток во 8 часот, во О.О.У. „25 Мај“ – Гази Баба.

39-kmtp-baner

Ве информираме дека СЗТК „НАРОДНА ТЕХНИКА“ на град Скопје и оваа година организира интензивни курсеви се со цел за поквалитетни подготовки за престојниот натпревар на Клубовите на Млади Техничари и Природници од техничката група предмети.

Правилник за натпреварот

Пријава за натпреварот

 

НАРОДНА ТЕХНИКА – СКОПЈЕ

Share