Се известуваат натпреварувачите од Скопје кои ги освоија првите три места во поединечните дисциплини, превозот до ООУ „Блаже Конески“ во Прилеп каде што ќе се оддржи државниот натпревар на младите техничари и природници е бесплатен и автобусот поаѓа на самиот ден, (29.04.2017) Сабота во 06:30 од пред зградата на НАРОДНА ТЕХНИКА – Скопје.
Доколку некој натпреварувач оди со сопствен превоз задолжен е да го извести водачот на екипата.

Share

Неофицијални Резултати од 58ми
РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР НА МЛАДИ ТЕХНИЧАРИ И ПРИРОДНИЦИ

„ОСВОЈУВАМЕ НОВИ ЗНАЕЊА“

Одржан во ООУ „Тихомир Милошевски“ СКОПЈЕ, 1 Април 2017
СЗТК НАРОДНА ТЕХНИКА – СКОПЈЕ

 klubovi na mladi tehnicari i prirodnici

  Read more

Share