oblasti kmtp

Организацијата НАРОДНА ТЕХНИКА – СКОПЈЕ, Сојузот на клубови на младите техничари и природници и Здружението на наставници по Техничко образование во рамките на своите активности, и оваа година по 58-ми пат ја организираат традиционалната манифестација – Натпревар на младите техничари и природници, позната под името “Освојуваме нови знаења”.
Во рамките на оваа манифестација, учениците од основните училишта во градот се натпреваруваат во 23 натпреварувачки дисциплини по природната група предмети, застапени низ редовните активности во училиштата и техничките дисциплини што се изведуваат низ наставните содржини на предметот “Техничко образование” и вон училишните активности кои се реализираат во рамките на Клубовите на младите техничари и природници што делуваат во Основните училишта.
Во натпреварувачките области од техничката и природната група предмети, учениците се натпреваруваат во одбрана на домашен труд изработен во училиштето, а претставува макета, модел или натпреварувачки труд, доколку се работи за природната група предмети и задолжителната задача која се реализира на самиот ден на натпреварот и е еднообразна во натпреварувачката област за сите учесници – натпреварувачи.

58от Натпревар на младите техничари и природници на Скопје, ќе се одржи на 1 Април 2017 година со почеток во 8 часот, во ООУ „Тихомир Милошевски“ Ново село.

Истовремено ве информираме дека НАРОДНА ТЕХНИКА – Скопје и оваа година организира интензивни курсеви со цел поквалитетни подготовки за престојниот натпревар на Клубовите на Млади Техничари и Природници од техничката група предмети.

Крајниот рок за доставување на пријавата, темите и електронски запис е на 25 Март 2017 година.

Пријавата може да ја симнете на следниот линк

 Пријава КМТП 2017

Share