ARDF maraton

На 22 Октомври на терените во околината на Катланово – Катлановска бања се одржа 14-от АРДФ маратон во организација на Радио-ориентациониот клуб МЛАДОСТ, НАРОДНА ТЕХНИКА НА Р.М. и НАРОДНА ТЕХНИКА – Скопје.
Во исто време беа одржани и натпреварите на 144MHz /3 и 5 предаватели/+ фар за 144MHz и 3,5MHz /5 предаватели/ + фар за 3,5MHz.

ARDF maraton

ARDF maraton 

Share