sobranie zpgm

Претставници на СЗТК НАРОДНА ТЕХНИКА – Скопје, на 6. 05. 2017 година, присуствуваа на 5-тата Седница на Собраниe на Здружението на професори по географија на Македонија „ПРОФ. Д-Р ЉУБЕ МИЛЕНКОВСКИ“ – Скопје. Врз основа на договорот за соработка, со своето присуство, СЗТК НАРОДНА ТЕХНИКА – Скопје, ја потврди својата определба да соработува со здруженија кои имаат заеднички интерес. Преку овој вид на активности, СЗТК НАРОДНА ТЕХНИКА – Скопје, ги афирмира своите програмски цели, визијата и мисијата, како и на дело покажува дека е сериозен субјект на граѓанско делување во државата. Со овие активности, се покажа дека образованието и граѓанската иницијатива претставуваат носечки столбови на секое демократско општеството и токму затоа ваквиот вид на соработка треба да претставува негова движечка сила.sobranie zpgm
sobranie zpgm

Share