obrazovno-randevu
На 20-ти и 21-ви Април 2018 година се одржа „Образовното рандеву“,проект на Младинската Асоцијација на Средни Стручни Училишта во Македонија-МАССУМ.
СЗТК „НАРОДНА ТЕХНИКА“ – Скопје, даде соодветна подршка и учествуваше на оваа манифестација со презентација на трудови од членовите на клубот за техничко воспитување на деца и младинци.
obrazovno-randevuobrazovno-randevu obrazovno-randevu obrazovno-randevu
Share