dodeluvanje diplomi

Неофицијални Резултати од 58ми
РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР НА МЛАДИ ТЕХНИЧАРИ И ПРИРОДНИЦИ

„ОСВОЈУВАМЕ НОВИ ЗНАЕЊА“

Одржан во ООУ „Тихомир Милошевски“ СКОПЈЕ, 1 Април 2017
СЗТК НАРОДНА ТЕХНИКА – СКОПЈЕ

 klubovi na mladi tehnicari i prirodnici

 

АВТОМАТИКА                                                         

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Ангела Мирчевска 100 1
2. Александар Попов 90 2

АГРОТЕХНИКА                                                        

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Ангела Огњановиќ 96 1
2. Дајана Крстевска 94 2
3. Ајла Радончиќ 92 3
4. Марко Љушиќ 90 4
5. Давид Митревски 88 5
6. Леона Силјановска 86 6
7. Мартин Манасиевски Симиќ 0

 

АСТРОНАУТИКА                                                     

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Илина Илиевска 100 1
2. Јелена Стојмановиќ 95 2
3. Лука Павичевиќ 90 3
4. Стефан Савиќ 85 4
5. Димитри Шокларовски 0
6. Марија Слафковиќ 0

 

АСТРОНОМИЈА                                                       

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Христијан Мијалески Спасески 100 1
2. Марија Дамевска 99 2
3. Марија Славкова 96 3
4. Марија Филипова 90 4
5. Алек Графчевски 88 5
6. Петар Кузмановски 80
7. Ања Ацевска 75
8. Лука Иванов 70
9. Марко Марковски 0

 

 

 

БРОДО МОДЕЛАРСТВО                                       

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Никола Паскоски 82 1
2. Дамјан Неловски 74 2
3. Коста Ѓорѓиоски 72 3
4. Никола Стојановиќ 55 4
5. Андреј Антов 54 5
6. Марин Ивановски 47
7. Горазд Гајдов 45
8. Александар Димитриевски 41
9. Глигор Ковачевски 40
10. Петар Неделковски 39
11. Даниел Атанасовски 0
12. Иван Ристовски 0

 

ВОЗДУХОПЛОВНО МОДЕЛАРСТВО                  

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Стефан Стрезоски 100 1
2. Нела Стефанов 80 2
3. Андреј Оржанов 70 3
4. Ања Стојанович 65 4
5. Максим Лазетиќ 60 5
6. Андреј Стојановски 55
7. Виктор Костадиноски 40
8. Анастасија Гаџоска 35
9. Симона Дабевска 30
10. Филип 0
11. Матео 0

ПРИМЕНЕТА ГЕОГРАФИЈА

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Филип Стоилков 100 1
2. Ева Петровска 95 2
3. Елена Ивановска 90 3
4. Ана Трпевска 85 4
5. Дани Мелиса 80 5
6. Марија Коштревска 75
7. Петар Младеновски 75
8. Калина Стефкова 70
9. Марија Узунова 70
10. Викторија Стојановска 70
11. Никола Сарафимов 60
12. Виктор Белински 60
13. Лина Гегоска 60

 

ГРАДЕЖНИШТВО И АРХИТЕКТУРА                   

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Иван Митковски 98 1
2. Ѓоре Ташковски 95 2
3. Дарја Дамевска Идриз 94 3
4. Ерика Пешначки 86 4
5. Данило Ивановски 83 5
6. Стефани Петковска 80
7. Ева Пешкирска 75
8. Давид Спасовски 75
9. Никола Арсиќ 75
10. Искра Митеска 70
11. Алексеј Атанасовски 70
12. Виктор Зрмановски 60
13. Елена Петрова 55
14. Срна Ковачева 40
15. Леонора Каранфиловска 0

 

ЕКОЛОГИЈА                                                             

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Маја Краљевска 100 1
2. Кристина Трајковска 85 2
3. Ивана Стратрова 75 3
4. Мартина Ѓорѓиевска 65 4
5. Анастасија Мукаетова 55 5
6. Евгенија Трајковска 48
7. МаријаПетрова 45
8. Викторија Мазневска 42
9. Катерина Силјановска 35
10. Теа Стојановска 30
11. Ивана Дачевска 0

ЕЛЕКТРОНИКА                                                        

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Горјан Стојковски 90 1
2. Иван Бејатовиќ 80 2
3. Филип Тодоров 69 3
4. Матеј Костадиновски 65 4
5. Андреј Радовиќ 56 5
6. Марко Ранчев 55
7. Марјан Ордановски 50
8. Давид Михајловски 48
9. Лука Шуланковски 40
10. Јован Јанковски 25

 

КИНО-ВИДЕО ТЕХНИКА                                       

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Ана Марија 80 1
2. Леонардо Змајшек 65 2
3. Михаела Додевска 0
4. Андреј Мицов 0

КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА                               

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Милош Мициќ 100 1
2. Матеј Плавевски 97 2
3. Филип Андреевски 95 3
4. Илија Пачовски 88 4
5. Ивица Родиќ 86 5
6. Кристијан Зафировски 72
7. Теодор Кузмановски 72
8. Дамјан Божиновски 72
9. Марија Моцан 72
10. Лука Костоски 0

КОНСТРУКТОРСТВО                                              

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Ернес Реџиќ 90 1
2. Никола Дамјановски 85 2
3. Магдалена Стојменовска 75 3
4. Јована Николоска 70 4
5. Сара Каевска 65 5
6. Јована Костовска 60
7. Теона Босилковска 60
8. Теофил Шишков 0
9. Христијан Цветановски 0

 

ПРИМЕНЕТА МАТЕМАТИКА                               

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Алексеј Здравковски 96 1
2. Лара Рајчановска 95 2
3. Виктор Стојковски 0
4. Татеја Петковиќ 0
5. Лора Марку 0

 

МЕТЕОРОЛОГИЈА                                                  

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Мила Тодорова 100 1
2. Матеј Пешев 98 2
3. Викторија Јовановска 95 3
4. Симона Димитриевска 90 4
5. Ива Петрова 90 4
6. Гордана Петковска 85 5
7. Александар Величков 85 5
8. Ема Димитриевска 80
9. Јована Здравковска 80
10. Ненад Видински 70
11. Едон Реџепи 0

 

ПРИМЕНЕТА БИОЛОГИЈА                                    

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Борјан Георгиевски 100 1
2. Мартина Ивановска 98 2
3. Тамара Илиева 96 3
4. Анеса Ибисх 88 4
5. Борјан Циклевски 84 5
6. Мила Буцевска 82
7. Доротеа Грковиќ 82
8. Емилија Шегмановиќ 48
9. Мартин Манасиевски Симиќ 0

 

 

ПРИМЕНЕТА ФИЗИКА                                           

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Бојан Петров 90 1
2. Ивана Пашоска 80 2
3. Худа Салихи 69 3
4. Давид Веселинов 68 4
5. Кирил Иванов 66 5
6. Сара Симуноска 63

 

ПРИМЕНЕТА ХЕМИЈА                                           

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Лина Божиновска 85 1
2. Елмедин Алиу 80 2
3. Ѓорѓи Ивановски 75 3
4. Ана Трпеска 71 4
5. Евгенија Тодоровска 70 5
6. Тамара Конева 40
7. Јована Комненовска 40
8. Нина Бошњакоска 40

 

РАКЕТНО МОДЕЛАРСТВО                                   

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Никола Атанасоски 100 1
2. Ана Бошковска 65 2
3. Марија Блажевска 50 3
4. Ева Ристоска 0
5. Борјан Петревски 0

РОБОТИКА                                                               

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Матеј Предовиќ 100 1
2. Дарио Стојанов 99 2
3. Марко Стојменовски 98 3
4. Филип Аврамовски 96 4
5. Никола Дробниќ 96 4
6. Христијан Исаковски 95 5
7. Гојчо Стевковски 95 5
8. Теа Стојановска 90
9. Тамара Лазаревска 90
10. Галона Исајловска 90
11. Александар Џороски 80

СООБРАЌАЈНО МОДЕЛАРСТВО                         

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Сања Цветковска 98 1
2. Штефан Шуман 93 2
3. Даниел Крстевски 91 3
4. Илина Паскоска 88 4
5. Илчо Божиновски 87 5
6. Никола Ташков 80
7. Мирон Бошковски 80
8. Дамјан Димитровски 73
9. Вања Георгиев 69
10. Божидар Блажев 68
11. Виктор Трпковски 67
12. Максим Петков 66
13. Виктор Здравков 64
14. Јаков Ивановски 59
15. Матеј Муцевски 59
16. Лилјана Бошнаковска 54
17. Марио Ѓоревски 47
18. Филип Костов 25
19. Виктор Миленковски 0

 

ФОТО ТЕХНИКА                                                      

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Матеј Поповски 95 1
2. Марија Томиќ 85 2
3. Сара Јагликовска 78 3
4. Анабела Петреска 48 4
5. Мила Јовановиќ 47 5
6. Павел Димов 45
7. Јана Илиоска 45
8. Христина Димоска 45
9. Катарина Качаниклиќ 0
10. Мартина Чупалевска 0

 

РАДИО ТЕХНИКА                                                   

Реден

број

Име и презиме Вкупно Пласман
1. Влатко Ѓеорѓиев 100 1
2. Елена Стојановска 98 2
3. Дамјан Блажевски 96 3
4. Марија Ѓорѓиевска 94 4
5. Ана Петковска 92 5
6. Фатима Адеми 90
7. Лука Илиев 88
8. Благоја Китановски 86
9. Ангела Митковска 84
10. Владимир Симеонов 82
11. Лука Лазаревски 80
12. Никола Јовановски 78
13. Сандра Дукоска 76
14. Јована Станковска 74
15. Давид Станков 72
16. Елеонора Тоневска 70
17. Тамара Нешевска 68
18. Михаил Заковски 0
19. Сара Стојковска 0
20. Сара Ѓорѓиевска 0
21. Тоше Каровски 0
22. Стефанија Соколовска 0
23. Теа Стојановска 0
24. Матеја Симеоновска 0
25. Марија Крстевска 0
26. Лео Симчески 0
Share