modelarski kursevi

НАРОДНА ТЕХНИКА – Скопје и оваа учебна година организира курсеви по електорника и моделарските дисциплини

  • сообраќајно моделарство
  • воздухопловно моделарство
  • ракетно моделарство
  • бродо моделарство
  • градежништво и архитектура
  • конструкторство
  • роботика и автоматика

За подетални информации околу курсевите може да се обратите на телефонските броеви 075 448 401 и 02 306 1234 на фејсбук страната facebook.com/narodnatehnikask или пак на kontakt@ntsk.org.mk

modelarski kursevi

Share